Uteluftomsättningar i befintlig bebyggelse

Sammanfattning

Skriften redovisar en kartläggning av aktuella uteluftflöden ett urval av Byggnadsstyrelsens byggnader. Undersökningen omfattar cirka 250 fläktar i 21 byggnader med spridning såväl geografiskt som verksamhetsmässigt.

För varje fläkt redovisas bl a uppmätta värden på uteluftflöde, andel uteluft, eleffektbehov och cos φ. Vidare redovisas bl a uteluftflöde per person och/eller m2 alt m3, sk fläktrumsverkningsgrad, specifikt eleffektbehov samt sfp (specific fan power).

Resultaten visas som sammanställningar i diagramform. En stor andel av fläktarna ger uteluftmängder som med god marginal klarar kraven enligt nybyggnadsreglerna, 5 l/s och person i rum för stillasittande arbete där rökning inte bedöms förekomma. Trots detta är det 6% av fläktarna som inte når upp till kraven. Ser man till målsättningen 10 l/s och person, vilken enligt Byggnadsstyrelsens Nybyggnadshandbok gäller för kontorslokaler är det 23% av fläktarna som inte uppnår detta.