Sagerska huset, Stockholm Grundförstärkning, dokumentation

Kategorier
År
1993