Om Fastighetsarkivet

Fastighetsarkivet skapades år 2007 och drivs av nätverket Offentliga fastigheter (UFOS). Syftet med webbplatsen är att ge medlemsorganisationer och allmänheten tillgång till information som kan vara till nytta för offentliga fastighetsorganisationer. Innehållet i Fastighetsarkivet består av frivilliga bidrag av dokument från nätverkets medlemmar.

Offentliga fastigheter gör innan publicering endast en grov relevansbedömning av innehållet i dokumenten och ansvarar varken för dokumentets aktualitet eller riktighet. En del av innehållet är rent historiska dokument, så som dokumenten från Byggnadsstyrelsen. Det är med andra ord helt och hållet upp till besökaren att värdera innehållet i dokumenten inför eventuell användning av tillämpliga delar.