Magnetfält och elektriska fält i kontorsmiljö

Bakgrund

Byggnadsstyrelsen, som äger och förvaltar byggnader med installationer från vilka magnetfält och elektriska fält i större eller mindre omfattning avges vill med denna information ge hyresgäster och egen personal råd och anvisningar som kan leda till lösning av uppkomna fältproblem.

Innehållsförteckning

 1. Bakgrund
 2. Orsaken till magnetfält
 3. Orsaken till elektrisk växelfält
 4. Magnetfältsvärden baserade på Alaraprincipen
 5. Värden för elektriska växelfält baserade på Alara-principen
 6. Minskning av magnetfält
 7. Minskning av elektriska växelfält
 8. Elöverkänslighet
 9. Sammanfattning
 10. Referenser
 • Bilaga 1 - Schematiska bilder av fyrledarsystem och femledarsystem
 • Bilaga 2 - Magnetfält intill nätstation