Kyltak och kylbafflar i kontorsrum

Huvudinnehåll

Denna informationsskrift redovisar reultaten av fullskaleprov med dels kyltak och dels kylbafflar.

Luftrörelser och temperaturprofiler uppmättes med och utan koncentrerade värmekällor i rummet.

Resultaten visar att koncentrerade värmekällor helt styr luftrörelserna i ett rum med kyltak och att risker för störande drag föreligger under kylbafflar.

Sidor
36
År
1993
Taggar