Kontorsavfall Planering för sortering och återvinning

Häftet behandlar avfallshantering i kontorsbyggnader och är en sammanfattning av tidigare skrifter "Avfallshantering 1 och 2". Eftersom detaljer vid lokalutformning för avfallshantering numera är väl dokumenterade i andra skrifter (nybyggnadsregler m. fl.) har i denna skrift i första hand intresset koncentrerats kring frågor om avfallsseparering. Ämnet har särskilt aktualiserats i NKS-samarbetet under 1992.

Rekommendationer ges för hur avfallsseparering i kontorsbyggnader kan planeras och kostnadsbedömas.

Vidare lämnas praktiska råd och hjälpmedel för genomförandet.

Man kan också se skriften som en rekommendation att genomföra avfallsseparering i kontorsbyggnader där förutsättningarna är särskilt goda att kunna planera såväl fungerande system som att nå god lönsamhet i verksamheten.