Konstruktionsberäkningar Redovisningsexempel

Huvudinnehåll

Informationen ska redovisa exempel på utformning av konstruktionsberäkningar som förekommer i ett byggprojekt.