Indirekt belysning i kontorsrum

Huvudinnehåll

Denna rapport ingår i en serie rapporter från Byggnadsstyrelsen om kontorsarbetsplatsens belysning (tidigare rapporter nr 157,164,167 och 171.

Syftet har varit att öka kunskapen om indirekt belysning.

Arbetet har bedrivits som ett samarbetsprojekt mellan Byggnadsstyrelsen och Statshälsan med ekonomiskt stöd från Byggforskningsrådet.