Heltäckningsmattor och allergi

Huvudinnehåll

Detta T-info beskriver kortfattat problemet om samband mellan allergi och heltäckningsmattor.

Den nuvarande kunskapen återges i avsnitt 2 -10 och bygger på resultat av en litteraturundersökning. Efter slutsatser i avsnitt 11 redovisas KBS inställning till heltäckningsmattor i avsnitt 12.

Innehållsförteckning

 1. Inledning
 2. Problemet
 3. Heltäckningsmattor och allergi
 4. Heltäckningsmattor i skolor
 5. Ventilation
 6. Kvalster och mögel
 7. Städning
 8. Elektrostatisk uppladdning
 9. Erfarenheter vid byte av heltäckningsmattor
 10. Heltäckningsmattors fördelar
 11. Slutsatser
 12. Byggnadsstyrelsens inställning till heltäckningsmattor
 13. Källförteckning