Handikapphissar

Huvudinformation

Produktinformationen behandlar rullstolshissar , såväl låglyftande typ A och B enligt Arbetarskyddstyrelsens anvisningar nr 130/ 1978, som trapphissar med plattform för persontransport enligt Svensk Standard SS 1996.

Produktinformationen innehåller alla erforderliga uppgifter för att rätt val av hiss skall kunna göras från fall till fall. Alla fakta har redovisats så enhetligt som möjligt för att underlätta jämförelse mellan de olika fabrikaten och hisstyperna.