Fukt i grundkonstruktioner

Skriften Fukt i grundkonstruktioner ger ledning i hur man kan förebygga och behandla fuktskador i grundkonstruktioner av olika slag.

Här redovisas sådana utformningar av källarytterväggar och betongplatta på mark som har goda förutsättningar att fungera fukttekniskt riktigt. De kan användas i nyproduktion men också utgöra förebild för vad som bör eftersträvas vid åtgärder i befintliga konstruktioner.

I ett kapitel om fuktteori redovisas på ett förenklat sätt några grundläggande begrepp för fuktig luft och fukttransport.