Framtidens kontorsbelysning dokumentation av allmän idétävling

Detta är en dokumentation av den allmänna idetävlingen Framtidens kontorsbelysning som Svenska Arkitekters Riksförbund på sedvanligt sätt publicerat i sin branschtidning Arkitekturtävlingar.