Framtidens kontor teknik och service

Denna publikation utgör ett referat av ett seminarium med rubriken: Vilken teknik och vilken service skall framtidens kontor erbjuda som ägde rum den 26 april 1989 i postens lokaler Stockholm Klara.

Seminariet ingår i en serie av tre seminarier inom projektet Framtidens kontor. Projektets mål är att definiera en ny produktstrategi inför 90 -talets kontorsbyggande inom civil statlig sektor.

Det aktuella seminariet berör bl a frågor om vilken teleteknik som ska erbjudas hyresgästerna , vilka byggnadssystem som ger lättföränderliga lösningar och vilken service; t ex receptionstjänsters, tädning, bevakning, televäxel som hyresvärden bör erbjuda i framtidens kontor.

Projektet drevs i samarbete med Byggforskningsrådet.

Se även

  • [[Framtidens kontor arbetseffektivitet och fysisk miljö]]