Fjärrkyla

Denna informationsskrift redovisar översiktligt fjärrkylans för- och nackdelar, utformning av kundanläggningar, miljöaspekter samt kostnader kontra egen kylproduktion.