Explosionsolycka -byggnadstekniska konsekvenser

Rapporten beskriver olyckan samt de konsekvenser, som kan dras från byggnadsteknisk synpunkt.

Omfattningen av skadorna beskrivs och analyseras.

Med hjälp av dynamiska metoder beräknas tryckverkan teoretiskt och jämförs med inträffade skador.

Vissa slutsatser dras som kan vara till nytta för framtida projekteringar.