Entréer säkerhet

Entréer – Säkerhet är tillsammans med KBS Information T:139 Säkerhet i statliga byggnader samt KBS rapport 166 Entréer informationsskrifter lämpliga vid utbildning och vid projektering av om-, till- och nybyggnad där grundskydd och säkerhet är en lika självklar disciplin som att arkitekt-, konstruktions-, vvs-, el- och teleförutsättningar dokumenteras och att alla dessa samordnas till en fungerande helhet.

Eftersom skydd och säkerhet är layout- och systemstyrande är det av största vikt att kraven/behoven tas med vid tidigast möjliga tidpunkt i planeringen för att resultatet skall bli det optimalt bästa och till lägsta möjliga pris.

I Entréer – Säkerhet beskrivs och ges exempel på hur entreer bör utformas i olika säkerhetsnivåer. Vidare beskrivs olika typer av passerkontrollsystem, säkerhetsdörrar med låsenheter, larm, vändkors, säkerhetskaruselldörrar och grindar. Skriften innehåller också checklistor att användas vid projektering.

Skriften visar också på vikten av att utföra handlingar/ritningar över säkerhetskraven på ett sådant sätt att jämförbara offerter kan erhållas och att resultatet av säkerhetsentreprenaden kan utvärderas och uppnås.