Driftsäkra datorhallar

Informationen Driftsäkra datorhallar är ämnad att ge saklig ledning vid bedömningen av det egna behovet av datorhall, att fungera som ett samlingsverk för erfarenheter, men inte som ett regelverk från byggnadsstyrelsen om hur datorhallar ska byggas.

Här lämnas motiverade förslag till hur datorhallar med mycket hög säkerhetsnivå kan utföras. För- och nackdelar hos de olika förslagen diskuteras.