Dragskåp typ LAF

Sammanfattning

Utredningen redovisar gjorda ut- och inläckageprov vid 4 st LAF-bänkar Laminar Air Flow (en typ av avancerade dragskåp).

Utläckageprover har gjorts för att kontrollera personskyddet. Därvid har använts spårgas enligt den mätmetod som framtagits för att mäta utläckage vid dragskåp.

Inläckageprov har gjorts för att kontrollera partikelrenheten i arbetsutrymmet i samband med vaccinframställning o dyl. Därvid har använts partikelgenerator och partikelräknare.

Resultaten visar att vid kall hantering erhålls i de flesta fall en viss spärrverkan medan vid varm hantering (gaslåga) spärrverkan tenderar att kollapsa.