Datoriserade styr-, regler- och övervakningssystem, ansvar och säkerhet