Brandtätningar

I skriften återfinns gällande krav på brandtätningar enligt Byggreglerna.

Olika typer av brandtätningar redovisas.

Hur tätning vid rörgenomföringar, ventilationskanaler, dörrar, portar och luckor ska utföras beskrivs.

I en särskild del har leverantörer/tillverkare av brandtätningar sammanställts.