Bevattningsanläggningar 1992

Huvudinnehåll

För trädgårdsanläggningar där det ställs stora krav på utseende eller där höga krav förekommer på slitagetålighet finns det anledning att närmare undersöka lämpligheten av en permanent bevattningsanläggning.

Denna information behandlar olika möjligheter och förutsättningar för permanenta bevattningsanläggningar.

Ur innehållsförteckningen:

  • Varför bevattning
  • Permanenta bevattningsanläggningar
  • Olika bevattningsmetoder
  • Projektering av bevattningsanläggningar
  • Handlingarnas omfattning och innehåll
  • Anläggningskostnad
  • Drift och underhåll