Bevattningsanläggningar

Huvudinnehåll

Informationen behandlar tekniska och ekonomiska förutsättningar för permanenta bevattningsanläggningar.

För de flesta typer av trädgårdsanläggningar klarar man bevattningen med olika typer av rörliga slangar och spridare som ansluts till uttag i husliv.

För trädgårdsanläggningar där det ställs stora krav på utseende, exempelvis Riksplan framför riksdagshuset, eller där så krävs från underhålls- och driftsynpunkt,kan det vara lämpligt att utföra en permanent bevattningsanläggning.

Ur innehållsförteckningen: Bevattningsmetoder, Bevattningsanläggningars uppbyggnad, Ekonomi i anläggningskostnad, Sammanfattande riktlinjer.