Arbetsmiljö – normer

Förteckning över riktlinjer för utformningen av arbetslokaler

Beskrivning

Rapporten innehåller uppgifter om de riktlinjer som styr utformningen av arbetslokaler.

Rapporten har formen av en katalog med korta översikter och referat av aktuella riktlinjer.

Normer för arbetsmiljö är självfallet föremål för ständig översyn och komplettering, och rapporten upptar vad som var aktuellt fram till den 1 jan 1972. Förändringar och tillägg som skett efter detta datum har därför ej kunnat beaktas.

Avsikten med rapporten är att ge en lättillgänglig sammanställning över de lagar, normer , rekommendationer etc som bl a reglerar utformningen av arbetslokaler.

Rapporten vänder sig till personer som är engagerade i frågor som rör arbetsplatsens fysiska utformning.

I anslutning till denna rapport har byggnadsstyrelsen också givit ut en Arbetsmiljönormerrapport nr 92 som innehåller en översikt över de organ som arbetar med arbetsmiljöfrågor.