Användning av värderingsmodell vid parallella uppdrag

Beskrivning

Skriften vänder sig till personer som har att delta i projekt för vilka parallella skissuppdrag är aktuella samt till personer engagerade i värderingsmodellsproblematiken.

Avsikten med skriften är att sammanfatta erfarenheter från nära 4 års utvecklingsarbete med värderingsmodellsfrågor i en relativt lättläst form.

Skriften syftar också till att visa på alla de frågor som bör behandlas i samband med ett parallellt skissförfarande.