Anpassningsbara kontorshus

Innehåll

 • FÖRORD
 1. INLEDNING
  1. Val av objekt
  2. Genomförande
 2. BAKGRUND OCH BEGREPP
 3. BYGGNADERNA
  1. Intervjuer och ritningsgranskning
  2. Objektredovisning
   1. Tele Farsta; CFV
   2. Bergshamra; SIPU
   3. , Kv Saltängen; sjöfartsverket
   4. Kv Oxelbergen; SIV
 4. VERKSAMHETERNA
  1. Intervjuer med de administrativa cheferna
   1. CFV
   2. SIPU
   3. Sjöfartsverket
   4. SIV
  2. Intervjuer med anställda
   1. Allmänna intryck
   2. Svarsredovisning
  3. Sammanfattning
 5. RESULTAT
  1. Genomförda lokaländringar
  2. Byggnaders anpassbarhetsegenskaper
  3. Anpassbarhet hos kontorshus
  4. Verksamhetsförändringarnas påverkan
  5. Kommentar
 • BILAGOR (Separat utgåva Byggnadsstyrelsens T-information nr "Anpassbara Kontorshus Bilagor")
 1. Bilaga :Frågeformulär för undersökning av genomförda lokalförändringar, för intervjuer med administrativa cheferna och för intervjuer med personal
 2. Bilaga :Planritningar med väggflyttningar
 3. Bilaga :Verksamhetsförändringarnas genomförande redovisat per intervjuperson