Anpassbara laboratoriebyggnader

Beskrivning

Forskningslaboratorier inom såväl statlig som privat sektor studeras och jämförs.

Olika verksamheters krav på föränderbarhet av laboratoriebyggnader analyseras.

Olika grad av föränderbarhet som flexibilitet och semi-flexibilitet i laboratoriebyggnader beskrivs.

Systemen jämförs ur olika aspekter: ekonomi, konsekvenser för verksamheten, byggherreorganisation, fastighetsförvaltning, hyresgästmedverkan och hyresgästutbildning.