Annorlunda skyddsrum

Beskrivning

Denna rapport vill ge en ny syn på skyddsrumsbyggandet. Den visar att det är möjligt att som skyddsrum utforma lokaler, som programmerats för andra ändamål samt att detta kan göras utan avkall på lokalernas huvudfunktion och med väsentliga besparingar.

Nödvändiga avvikelser från gällande tekniska bestämmelser har civilförsvarsstyrelsen godtagit för försöksvis tillämpning inom Byggnadsstyrelsens verksamhetsområde.

Innehåll

  • Bakgrund
  • Förutsättningar
  • Studerade lokaltyper
  • Principskisser
  • Tillämpningsexempel
  • Bilaga: Förslag till lösning av skyddsrum vid nybyggnad för humanistiska fakulteten vid Uppsala universitet