Anbudsöppning

Process: Ledning

Delprocess: Inköp

Dokument: Anbudsöppning

Syfte

Följande rutin skall säkerställa ett likartat och tillfredsställande sätt vid öppning av anbudshandlingar.

Omfattning

Alla anbud som kommer in till förvaltningen.

Genomförande

Processen tillämpas enligt nedan beskrivna rutin.