Analys av årskostnader

Innehållsförteckning

 1. Inledning
 2. Sammanfattning
 3. Beräkning av drifts och underhållskoefficienter
  1. Projektalternativ I
  2. Projektalternativ II
 4. Sammanställning av nuvärden och årskostnadskoefficienter
  1. Projektalternativ I
  2. Projektalternativ II
 5. Tabeller och diagram
  1. Projektalternativ I
  2. Projektalternativ II
 6. Kommentarer till projektalternativ I
 7. Förändringar av projektalternativ I som resultat i projektalternativ II
 8. Beräkning av årsavgifter för fjärrvärme
 9. Beräkning av årsavgifter för elenergi
 10. ÅK blanketter
 11. Översiktsritningar

Kapitel 2 och 3 har utgått ur rapporten.
De finns tillgängliga som särskild bilaga på byggnadsstyrelsens kalkyl- och statistiksektion