Aluzink Tomteboda del 2

Sammanfattning

Efter 4 års exponering utomhus av aluzinkplåten denna inte förändrats på något anmärkningsvärt eller dramatiskt sätt.
Exponeringstiden är fortfarande mycket kort. Dock kan vid denna besiktning speciellt noteras att de gjorda iakttagelserna och förändringana framgår av de redovisade bilderna.

Erfarenheterna från användningen av aluzink på Tomteboda bör även fortsättningsvis studeras och då främst med avseende på

  • kompletterande bättringsmålning utförts på utsatta ställen
  • aluzinkbeläggningent till vissa delar blivit mycket mörk, dock utan att plåten därigenom uppvisar några korrosionsangrepp.
  • fläckar efter hantering
  • förändringar vid bättringsställen respektive där bättring inte utförts
  • korrosionsangreppi vattengångar
  • utveckling av fremdrost
  • hållbarhet hos lödningar
  • galvanisk korrosion
  • nötningskorrosion
  • gropfrätning.