2-modulsrummet

INLEDNING

2-modulsrummet - det minsta kontorsrummet – är för många kontorsarbetsplatser ett bra rum ur funktionssynpunkt. Rummet rymmer gestaltningsmässiga svårigheter genom sin långsmala form, vilket gör att extra stor omsorg bör läggas ner vid utformning av såväl rum som inredning.

Syftet med denna informationsskrift är att ge projektledare, konsulter och brukare ideer till bra användning och utformning av 2-modulsrum.

Innehållsförteckning

 • INLEDNING
 1. FÖRUTSÄTTNINGAR
  1. MODULSAMORDNING
  2. STORLEK
  3. MODULMÅTT I HÖJDLED
 2. RUMMETS PROPORTIONER
  1. VISUELLA MÅTT OCH PROPORTIONER
  2. DÖRRPLACERING MED MÖBLERINGSKONSEKVENSER
 3. FÖNSTERVÄGGENS UTFORMNING
  1. BRÖSTNINGSHÖJD
  2. FÖNSTERUTFORMNING
  3. NISCHUTFORMNING - HUR DAGSLJUSET SPRIDS MED OLIKA FÖNSTERUTFORMNINGAR
  4. FÖNSTERBÄNKEN
  5. ELINSTALLATIONER
  6. SOLAVSKÄRMNING
  7. STOMTEKNISKA LÖSNINGAR
  8. FÖNSTERPLACERINGAR SOM ÄR MINDRE LÄMPLIGA FÖR -MODULSRUMMETS MÖBLERBARHET OCH UTSEENDE
 4. MATERIAL- OCH FÄRGVAL
  1. VÄGGARNAS FÄRG
  2. HORISONTALER
  3. TAKETS FÄRG
  4. SNICKERIERS FÄRG
  5. GOLVETS MATERIAL OCH FÄRG
 5. ELBELYSNING
  1. ALLMÄNLJUS
  2. PLATSBELYSNING
 6. AKUSTIK OCH LJUDISOLERING
 7. VÄRME OCH VENTILATION
 8. VERKSAMHET OCH MÖBLERING
  1. VERKSAMHET
  2. ARBETSPLATSMODELLER
  3. UTFORMNING OCH PLACERING AV:
   1. BORD- OCH UPPLAGSYTOR
   2. HYLLOR OCH FÖRVARINGSSKÅP
   3. GARDINER
   4. ANSLAGSTAVLA OCH TAVELLIST
  4. PERSONLIG PRÄGEL
 9. PLANLÖSNINGAR
  1. RUMSDJUP OCH KORRIDORBREDD
  2. KOMPLETTERANDE UTRYMMEN